El Consell Interterritorial de Salut presenta un nou protocol d’actuació mèdica davant casos de violència sexual

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), format pel govern espanyol i les comunitats autònomes, va aprovar aquest dijous un nou protocol comú que indica com han d’actuar els professionals sanitaris davant casos de violència sexual. Aquest actualitza el document anterior –que data de l’any 2012– i estableix “criteris comuns d’actuació professional, normalitzada i homogènia” a l’hora de detectar, valorar i intervenir en casos de violència sexual en dones adultes, nenes, nens i adolescents.

Fonts autonòmiques que han participat en la seva elaboració sostenen que s’ha prioritzat el manteniment d’una bona cadena de custòdia en la recollida de mostres biològiques i evidències del possible delicte per poder utilitzar-se amb finalitats legals, així com en el consentiment de la víctima a l’exploració dels professionals sanitaris i en la coordinació entre els equips hospitalaris, forenses i d’atenció primària. 

Segons el govern espanyol, aquestes pautes busquen una atenció sanitària integral –física, psicològica i social– que sigui “àgil, respectuosa i eficient” per a les persones que han patit o estan patint violència sexual, amb especial interès en aquelles que es troben en un context de vulnerabilitat. Per això, el protocol busca sensibilitzar i formar el personal sanitari adequadament, actualitzant els seus coneixements basant-se en l’experiència i l’evidència científica i proporcionant eines comunes per prendre decisions.

D’aquesta manera, les víctimes seran ateses en un espai d’intimitat i confidencialitat durant les exploracions, la recollida de mostres –que es faran en un únic acte–, el registre de la història clínica i el seguiment de derivacions i consultes.

En aquest sentit, el text estableix una sèrie de criteris d’actuació professional per ajudar a detectar, valorar i intervenir en els casos de violència sexual. A més, es durà a terme una campanya de sensibilització del personal sanitari perquè apliqui correctament el protocol, especialment al primer nivell assistencial, però també als hospitals.

L’objectiu principal és que tots els metges o metgesses tinguin una “actitud activa i d’alerta” i facin preguntes exploratòries en cas de sospitar d’un possible cas de violència masclista, especialment als serveis d’Urgències i especialitats com Ginecologia i Obstetrícia, a més de Pediatria i Salut Mental.
25-N | MC diu “prou” a les violències masclistes i llença un nou lloc web feminista per integrar la visió de gènere a la lluita sindical