El Suprem confirma que la prestació per maternitat està exempta de l'IRPF


El Tribunal Suprem ha confirmat que les prestacions per maternitat no han de tributar per l’IRPF. Així, el màxim òrgan judicial ha ratificat la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de juny de 2017 que considerava que les prestacions per maternitat i paternitat que abona la Seguretat Social no són rendiments del treball, sinó que formen part dels supòsits que la mateixa llei de l’IRPF indica com a exempts de tributació, igual que les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple i/o adopció.

D’aquesta manera, l’alt tribunal s’alinea amb el criteri que ha defensat Metges de Catalunya (MC) a través de la seva assessoria jurídica (Col·lectiu AIDE) des de l’aparició de la primera sentència que va establir aquesta interpretació. El sindicat ja té interposades diverses accions jurídiques individuals reclamant la devolució dels imports abonats com a IRPF de la prestació.

Tenint en compte que les sentències del Suprem són vinculants i d’obligat compliment, les persones que hagin percebut aquesta prestació des de l’any 2014 (els drets i obligacions tributàries prescriuen als quatre anys) poden reclamar el retorn de les retencions. Poden fer-ho totes les mares, i també els pares que hagin compartit el permís de maternitat.

A l’espera que el Ministeri d’Hisenda es pronunciï al respecte de la sentència i anunciï, davant el previsible allau de reclamacions, si habilita alguna mena de mecanisme per facilitar la devolució de les quantitats indegudament retingudes, les contribuents que ho desitgin poden iniciar el procés de reclamació. Per fer-ho, el primer pas és adreçar a l'Agència Tributària un escrit de rectificació de l'autoliquidació i de devolució d'ingressos indeguts de l'exercici en què s'ha cobrat la prestació.

En cas que es denegui la sol·licitud o d’absència de resposta, caldrà continuar amb la via administrativa mitjançant la presentació d’un recurs davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional (TEAR). Si aquest òrgan desestima la reclamació, s’haurà d’obrir la via contenciosa administrativa interposant una demanda judicial davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

MC posa el gabinet jurídic del sindicat a disposició de les seves afiliades perquè es faci càrrec de gestionar la reclamació de l’IRPF abonat per les prestacions de maternitat. En cas que hi estigueu interessades, poseu-vos en contacte amb MC per telèfon (932651177 ext. 2) o correu electrònic (lex@metgesdecatalunya.cat)

MC denuncia un tracte discriminatori vers les facultatives embarassades i mares en el segon conveni SISCAT