Guia sobre el complement de maternitat: els homes pensionistes també tenen dret a percebre’l
Col·lectiu AIDE

Des de Metgesses de Catalunya (MC), compartim la guia que el Col·lectiu AiDE, el gabinet jurídic del sindicat, ha elaborat sobre el dret a percebre el complement de maternitat d’algunes prestacions pels homes que reuneixin els requisits.

1. En què consisteix el complement?

Aquest complement suposa un increment d’entre un 5% i un 15% sobre l’import de la prestació reconeguda. En concret, si es tenien dos fills, es percebrà el 5%, si se’n tenien tres, un 10%, i a partir de quatre, un increment del 15%.

El complement es percebrà amb efectes retroactius des del moment d’inici de la prestació que es complementa.

2. Qui té dret a cobrar-lo?

Poden demanar aquest complement aquelles persones (dones i homes) que tinguin dos o més fills (naturals o adoptats) i hagin causat pensió contributiva de jubilació ordinària (no anticipada voluntària ni durant la jubilació parcial), incapacitat permanent o viduïtat entre el 01/01/2016 i el 03/02/2021.

Les persones que hagin causat la prestació abans del 01/01/2016 no tenen dret al complement, i les persones que hagin causat dret després del 03/02/2021 poden demanar el complement de bretxa de gènere.

3. Com demanar-lo?

El complement de maternitat cal demanar-lo expressament a la pensió, mitjançant un formulari de l’INSS que s’ha de presentar a través de la Seu Electrònica.

Un cop enviat el formulari, s’haurà d’esperar resposta (l’administració disposa de 135 dies hàbils per contestar). Si transcorregut aquest termini no s’ha obtingut resposta, o bé s’ha rebut una resposta negativa, l’interessat disposa de 30 dies hàbils per interposar reclamació prèvia.

Un cop presentada, de nou, cal esperar a la resposta de l’INSS, i si és negativa o aquest no contesta en el termini de 45 dies hàbils, s’ha d’interposar demanda als Jutjats Socials en un termini de 30 dies hàbils.

Per a qualsevol dubte o consulta, les persones afiliades que ho desitgin poden contactar amb l’assessoria jurídica enviant un correu electrònic a lex@metgesdecatalunya.cat.

 

Sant Jordi 2024 | 12 lectures feministes per regalar en el dia del llibre