MC aconsegueix que l’ICS reconegui el dret a cobrar guàrdies d’una metgessa embarassada amb el lloc de treball adaptat


L’Institut Català de la Salut (ICS) ha reconegut a una metgessa el dret a percebre la mitjana de la retribució vinculada a l’atenció continuada (guàrdies) que no va poder realitzar amb motiu de l’adaptació del seu lloc de treball per risc durant l’embaràs. La facultativa, representada per les advocades de Metges de Catalunya (MC), percebrà així la part proporcional dels ingressos que no va obtenir durant el període en què no va poder realitzar el seu treball habitual, atès què, en base a l’avaluació de riscos, havia d’evitar llargues jornades de treball, incloent la realització de guàrdies, per la seva condició de dona embarassada.

El sindicat celebra que l’entitat hagi estimat el plantejament dels seus serveis jurídics reconeixent el principi general de la igualtat i la no discriminació per raó de sexe que estableix la normativa laboral. "No abonar les guàrdies mèdiques durant el temps que s’adapta el lloc de treball comportaria una disminució retributiva i una discriminació derivada pel fet de ser dona i estar embarassada", argumenta l’organització.

A més, recorda que la Llei de prevenció de riscos laborals determina l’obligatorietat d’efectuar una avaluació de riscos específics per a les dones gestants, que inclou un estudi sobre els agents, procediments o condicions de treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores o dels fetus. En aquest sentit, MC afegeix que l’adaptació del lloc de treball és una de les accions preventives que inclou la norma.

"L’embaràs no pot ser un impediment al desenvolupament de la carrera professional de les metgesses, provocant de manera automàtica la seva separació del món laboral", afirma el sindicat.

Així, l’organització recomana a les facultatives embarassades que demanin l’adaptació del lloc de treball i es posin en contacte amb el sindicat per reclamar que les seves retribucions no es vegin minvades durant el període en què no puguin dur a terme la jornada d’atenció continuada.

El 73% de les metgesses ha patit situacions de masclisme per part dels pacients