MC denuncia un tracte discriminatori vers les facultatives embarassades i mares en el segon conveni SISCAT


Metges de Catalunya (MC) ha reclamat a l’Institut Català de les Dones (ICD) i a la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que analitzin la possible vulneració del principi d’igualtat i no discriminació vers les facultatives embarassades i en situació de permís de maternitat en el segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), signat el 21 de novembre passat per part de les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i dels sindicats CCOO, UTG i SATSE.

El sindicat argumenta que a les metgesses que no se’ls pot adequar el lloc de treball durant l’embaràs i han d’agafar la baixa per risc, en alguns centres sanitaris veuen disminuïdes les seves retribucions, ja que el conveni no preveu expressament l’abonament d’un complement per part de les empreses a la prestació que ofereix la Seguretat Social, de manera que el sou sigui l’equivalent al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques de la treballadora. En canvi, el pacte laboral sí inclou aquest complement econòmic per als casos d’incapacitat temporal per contingència comuna i durant el permís de maternitat. Tanmateix, en cap cas està contemplat l’abonament de l’import de les guàrdies mèdiques que les entitats neguen que siguin ingressos habituals, tot i que els tribunals han dictaminat el contrari.

Així, per a MC, l’única garantia que es compleixi la doctrina del Tribunal Suprem sobre la maternitat i la impossibilitat que aquesta comporti una reducció de les retribucions, és que el segon conveni SISCAT defineixi explícitament que les empreses han de complementar sempre les prestacions que perceben les dones en situació de baixa per risc durant l’embaràs, maternitat i incapacitat temporal perquè la retribució es mantingui en el nivell habitual. És a dir, la retribució relativa a la jornada ordinària i a les guàrdies, tant de presència física com localitzades.

L’organització ha demanat als dos òrgans que, en cas que determinin que el conveni incorre en una situació de desigualtat o discriminació, sol·licitin als signants del pacte la seva rectificació abans de la publicació definitiva del text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

MC s’adhereix a la vaga feminista del 8-M i fa una crida a les facultatives perquè se sumin a la jornada de protesta