MC s’adhereix a la vaga feminista del 8-M i fa una crida a les facultatives perquè se sumin a la jornada de protesta


Metges de Catalunya (MC) comparteix la lluita per la igualtat de drets i oportunitats de la dona i contra la violència masclista, i, per aquest motiu, s’adhereix a la vaga general de 24 hores que s’ha convocat aquest 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El sindicat fa una crida perquè les facultatives de la sanitat catalana –majoritàries en el col·lectiu mèdic– se sumin a la protesta i participin massivament en els diferents actes i manifestacions que s’estan organitzant arreu del territori.

En un manifest, l’organització reclama la inclusió del feminisme i la visió de gènere en tots els àmbits de la salut, i la igualtat en el desenvolupament professional i en l’accés a càrrecs directius i de lideratge. També ho demana en l’àmbit de la docència, la formació continuada i la recerca.

Alhora, exigeix garanties perquè l’embaràs i la maternitat no siguin causa de discriminació en la contractació, i perquè l’exercici dels drets de conciliació no afecti ni la carrera professional ni tampoc les oportunitats de promoció.

MC reivindica, a més, la fi de totes les violències masclistes, ja siguin de caràcter físic, verbal, psicològic o cultural, i remarca la necessitat de conscienciar la societat del tracte desigual i, en ocasions, vexatori que pateixen les facultatives als seus centres de treball només per la seva condició de dones.

Finalment, proposa al Departament de Salut la revisió i actualització del “Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya”, elaborat l’any 2009, que, entre altres objectius, pretén facilitar al conjunt de professionals sanitaris unes pautes d’actuació per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que han patit o pateixen violència i les que es troben en risc de patir-la.

Acció sindical
En el darrer any, MC ha participat intensament en la Comissió d’Igualtat de l’Institut Català de la Salut (ICS) que treballa per aplicar polítiques actives d’igualtat efectiva entre homes i dones a l’empresa. D’altra banda, ha denunciat davant de l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball la vulneració del principi d’igualtat i no discriminació respecte a les facultatives embarassades i en situació de permís de maternitat en l’àmbit de la sanitat concertada. 

En el recent acord de sortida de vaga d’aquest sector, l’organització ha aconseguit millores significatives en els drets socials i de conciliació de les professionals de la medicina com l’exempció de l’obligatorietat de fer guàrdies a les dones embarassades a partir de la 20a setmana de gestació o la percepció del 100% de les retribucions, inclosa la mitjana de les guàrdies fetes en els darrers 12 mesos, en la prestació per risc d’embaràs, permís de maternitat i lactància natural.

MC trenca la discriminació salarial que pateixen les embarassades i mares en situació de baixa quan canvien de nivell de carrera professional