MC trenca la discriminació salarial que pateixen les embarassades i mares en situació de baixa quan canvien de nivell de carrera professional


Metges de Catalunya (MC) ha aconseguit que el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) reconegui el dret de les dones en situació de baixa laboral per risc derivat d’embaràs, o bé per maternitat, a percebre el complement retributiu vinculat a l’accés a un nou nivell de carrera professional des del moment efectiu de la promoció i no des de la reincorporació al lloc de treball, com és la pràctica habitual a la majoria d’empreses sanitàries.  A petició del sindicat mèdic, l’entitat egarenca ha informat que els efectes econòmics del canvi de nivell de carrera s’assoliran des de la data que s’accedeix al nou grau, encara que el contracte laboral estigui suspès per risc durant l’embaràs o naixement d’un fill o filla.

El passat mes de novembre, l’organització va traslladar el requeriment a la comissió de carrera professional del CST advertint que la pràctica d’endarrerir el cobrament del complement a les dones en situació de baixa per risc durant l’embaràs o per maternitat suposava una discriminació contrària al principi constitucional d’igualtat i a les diferents normatives estatals i europees que estableixen la prohibició de discriminació per raó de gènere. “La carrera professional comporta el dret a progressar professionalment, fer que les dones embarassades pateixin una disminució salarial en front dels seus companys homes per la situació objectiva de risc derivat d’embaràs, és, en conclusió, discriminatori  i, per tant, entenem que ja sigui per la via de l’obligació de complementar el salari mentre s’està en situació d’incapacitat temporal, o ja sigui per la via del cobrament d’endarreriments de carrera quan es produeixi la reincorporació, el fet de trobar-se percebent prestacions per risc derivat d’embaràs no pot excloure el dret a percebre el nivell de carrera consolidat en aquesta situació”, avisava MC.

Una vegada el CST ha notificat la regularització del pagament, de manera que es repara la situació de discriminació que fins ara patien les treballadores de l’entitat, el sindicat mèdic demana que la mesura es faci extensiva a totes les empreses de la xarxa sanitària concertada. 

Manifest de MC per commemorar el 8-M 2020